Translate

Monday, January 11, 2016

ເຊີ​ນ​ທຸກໆ​ທ່ານ​ມາ​ຮ່ວມ​ງານ​ຣາ​ຕ​ຣີ​ສະ​ໂມ​ສອນ​ສາຍ​ໃຈ​ລາວ​ໃຕ້​ເດີ.  ມີ​ລາຍ​ການ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ຕື່ນ​ຕາ​ຕື່ນ​ໃຈຫຼາຍ​ຢ່າງ .  ງານນີ້ ຄຳ​ແສນ​ເອງ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເລື່ອງ​ບັນ​ເທິງ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ຮັບ​ຮອງບໍ່​ຜິດ​ຫວັງ. 

No comments:

Post a Comment